Luděk Vašta – překlady z polštiny


Překlady poština-čeština

 • návody,
 • reklamní letáky, propagační materiály
 • obchodní dopisy,
 • e-maily,
 • životopisy,
 • manuály,
 • webové stránky,
 • bakalářské, diplomové práce,
 • odborné texty z astronomie,
 • texty beletristické povahy
 • tlumočení,
 • tlumočení přes skype,
 • nahrávání textů (voiceover),
 • telefonování do Polska
 • zprostředkování překladu polština-angličtina, polština-němčina


Kontakt

 • Luděk Vašta
 • e-mail: ludek(at)tlum.cz [za (at) si dosaďte znak @]
 • telefon: +48 512 524 210 (Polsko), +420 222 767 270 (Česko), +48 32 790 44 68 (Polsko)

Informace o překladateli

 • vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, obor informatika
 • český rodilý mluvčí působící po několik měsíců roku v Polsku
 • práce na český živnostenský list, IČO 86607413

Z dosavadních překladů

Knihy: Články: Filmy: Některé projekty/klienti:
 • mBank - překlad textů před vstupem banky mBank na český trh

Poslední změna: 25. ledna 2022, 14:55:29